Wearable Sensors System

Wearable Sensors System

ระบบ Wearable สำหรับประเมินผลการเดินและการทรงตัว นี้สามารถใช้ระบบคอมพิวเตอร์ธรรมดาได้ ไม่จำเป็นต้องใช้หุ่นยนต์ไข่มุก แต่จะมีระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการประเมินผลทางกราฟฟิกส์ความเร็วสูงที่ติดตั้งอยู่กับผู้ประเมิน โดยระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการประเมินผลนี้จะส่งข้อมูลการประเมินจากระบบคอมพิวเตอร์จะติดตั้งอยู่กับตัวผู้ผลิตไปยังคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะธรรมดาได้เพื่อแสดงผลการประเมิน

3D positions of the body’s skeleton

3D positions of the body’s skeleton as well as chair sit-reach, walking posture and distance, and body balancing and stability from AI software installed in the wearable sensor

This center was established in 1993 by Prof.Viboon Sangveraphunsiri.

© 2022 Created with Royal Elementor Addons

Tel: +66(0) 2 – 218 – 6449

Line: @haxter.robotics

Contacts

ตึกโคลัมโบ ชั้น 1 – 2 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

254 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

 

2nd floor Columbo building, Faculty of Engineering, Chulalongkorn University

254, Paya Thai road, Wang Mai, Pathum Wan, Bangkok, 10330