About Us

Autonomous Mobile Robot for Hospital

ศูนย์เทคโนโลยีหุ่นยนต์เป็นหน่วยงานวิจัยที่จัดตั้งขึ้นมาโดยเน้นการพัฒนาหุ่นยนต์รูปแบบต่าง ๆ ที่ใช้ในงานอุตสาหกรรมมามากกว่า 30 ปี ในทศวรรษที่ผ่านมาเราได้มุ่งเน้นงานค้นคว้าและพัฒนาหุ่นยนต์ทางการแพทย์มากขึ้น โดยเน้นที่ออกแบบและมาพัฒนามาเพื่อช่วยฟื้นฟูบุคคลที่ปัญหาเกี่ยวกับอัมพฤกษ์และอัมพาตที่เกิดจากโรคทางด้านประสาทเช่น สโตรก หรือโรคหลอดเลือดสมองอักเสบ โดยได้ร่วมกับคณาจารย์คณะแพทย์ศาสตร์ เพื่อให้การพัฒนาหุ่นยนต์ทางการแพทย์มีความทันสมัยและมีประโยชน์ที่ช่วยในการฟื้นฟูสมรรถนะผู้ป่วยได้จริง รวมถึงการพัฒนาหุ่นยนต์ทางการแพทย์ในรูปแบบอื่น โดยเน้นการเป็นเจ้าของเทคโนโลยีของตัวเอง การพัฒนาหุ่นยนต์ที่ได้มาตรฐานทางการแพทย์ เช่น มีการทดสอบการใช้งานภายใต้จริยธรรมทางการแพทย์ อุปกรณ์ต่าง ๆ ได้รับการรับรองมาตฐาน IEC60601-1, IEC606061-1-2, IEC60601-1-6, IEC62304 เป็นต้น และมีโรงงานผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ได้รับรองมาตรฐาน ISO13485 เพื่อนำไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ยังยืน

เรามุ่งเน้นที่จะพัฒนาอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีมาตรฐาน โดยเน้นที่จะเพิ่มโอกาสในการฟื้นฟูกับผู้ป่วยที่ขาดโอกาส เราได้ติดตั้งหุ่นยนต์รูปแบบต่าง ๆ ที่พัฒนาขึ้นและใช้งานจริงตามโรงพยาบาลของรัฐหลายแห่ง เราหวังว่าเราจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ผู้ป่วยที่ต้องการการฟื้นฟูมีโอกาสในการรักษาโดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ เป็นเทคโนโลยีที่ได้มาตรฐานและมีความปลอดภัยสูง

ปัจจุบันผลิตภัณฑ์หุ่นยนต์ทางการแพทย์ที่เราพัฒนานั้นมีความพร้อมสู่เชิงพาณิชย์แล้ว จากประสบการณ์การพัฒนาอุปกรณ์ที่มีมาตรฐานและการให้บริการ เราเชื่อว่าเราอยู่ในระดับสากล เรายินดีและเปิดรับการร่วมงานกับผู้สนใจในการที่จะต่อยอดผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศ ท่านผู้ที่สนใจสามารถติดต่อเข้ามาโดยตรงได้เลย

Under Dr. Viboon Sangveraphunsiri’s guidance at the helm of the Regional Center of Robotics Technology, remarkable strides have been made in the realm of robotics, with a particular emphasis on applications in healthcare. Over a span of three decades, Dr. Viboon and his team have committed their endeavors to extensive research and development, specifically in the realm of industrial robots. In the most recent decade, our focus has shifted to the creation of medical robots designed to assist individuals dealing with strokes and neurological disorders. A close collaboration with the faculty of medicine has been established to concentrate on cutting-edge medical device development. Their comprehensive efforts span a broad spectrum, encompassing patented technologies, the inception of numerous products, the formulation of data analysis methodologies, and the design of specialized software tailored to meet the unique needs of those affected by strokes and neurological conditions.

The Regional Center of Robotics Technology’s commitment to leveraging robotics in healthcare is evident in its comprehensive approach. The center’s contributions extend beyond theoretical research, encompassing practical solutions aimed at enhancing the quality of life for patients dealing with neurological challenges.

Telepresence / Telemedicine
Rehabilitation Robot Series

Their emphasis on using robotics technology underscores a commitment to leveraging innovation for the betterment of healthcare outcomes, particularly in addressing the unique needs of individuals recovering from strokes and neurological conditions.

  • Recognized as the premier robotic research and development center in Thailand
  • Leading development in medical robotic technology
   • Specialized application in the stroke patient rehabilitation
   • Focus on Neurological patient care
  • 3 Patents pending, and devices that hold IEC60601 and IEC62304 certifications.
  • Offering a range of certified medical robotic products:
   • Universal Robotic controller unit
   • Medical devices: ExMotion, ExWrist, ExLeg, EnMotion 3D
   • Rehabilitation software
   • All products designed and manufactured in Thailand under ISO13485 standards.
  • Introducing a comprehensive healthcare robotic system.
   • Autonomous mobile healthcare robots – These robots were employed to treat COVID patients in more than 10 different hospitals during the COVID epidemic
   • Home healthcare robots.
   • Telerehabilitation facilitated through home healthcare robots.
  • Operating with an ISO13485 certified factory.
  • Capable of custom designs.
  • Welcoming opportunities for technology licensing.
Our Team
 • Regional Center of Robotics Technology คณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหุ่นยนต์ที่จัดตั้งขึ้นภายใต้โครงการวิจัยจุฬา 100 ปี เพื่อพัฒนาหุ่นยนต์ที่สามารถพัฒนาต่อยอดให้เกิดการใช้งานได้จริงเพื่อประโยชน์กับสังคมของประเทศ
 • บริษัทแฮ็กซ์เตอร์โรบอติกส์จำกัด เป็นบริษัทที่ตั้งขึ้นมาเพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีหุ่นยนต์ เพื่อประยุกต์ให้กับงานบริการทางการแพทย์ งานอุตสาหกรรมเฉพาะทาง

Research Network and Facility

Our Team

Prof. Viboon Sangveraphunsiri
Anan Sutapun
Chumpol Hamprommarat
Maitai Dahlan
Suwanna Chaturongpatana
Kewalee Asawapithulsert
Ditsakorn Wanichratanagul
Sayan Thongpan
Prapas Ket-atuk

วันและเวลาติดต่อ

ตึกโคลัมโบ ชั้น 2 (หน่วยวิจัยและพัฒนา) คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จันทร์ - ศุกร์ 09:00 - 17:00
เสาร์ - อาทิตย์ ปิดทำการ

This center was established in 1993 by Prof.Viboon Sangveraphunsiri.

© 2022 Created with Royal Elementor Addons

Tel: +66(0) 2 – 218 – 6449

Line: @haxter.robotics

Contacts

ตึกโคลัมโบ ชั้น 1 – 2 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

254 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

 

2nd floor Columbo building, Faculty of Engineering, Chulalongkorn University

254, Paya Thai road, Wang Mai, Pathum Wan, Bangkok, 10330