Universal Controller

Universal Controller
(ชุดควบคุมหุ่นยนต์)

ชุดควบคุมหุ่นยนต์กายภาพด้วยระบบควบคุมแบบ Assist-as-needed โดยรองรับหุ่นยนต์กายภาพของเราหลากหลายรูปแบบ สามารถเปลี่ยนหุ่นยนต์กายภาพที่เชื่อมต่ออยู่ได้ง่ายตามต้องการ

Universal Controller for Rehabilitation Robot

Controller Unit

Universal Controller สำหรับใช้ควบคุมหุ่นยนต์กายภาพด้วยระบบควบคุมแบบ Assist-as-needed ออกแบบมาให้ใช้คู่กับหุ่นยนต์กายภาพหลายรูปแบบ และสามารถสับเปลี่ยนหุ่นยนต์ที่ควบคุมได้อย่างายดาย

รุ่นหุ่นยนต์ที่รองรับมีดังนี้

    –    ExMotion (New Model)
    –    ExLeg (New Model)
    –    ExWrist / ExWrist-Bi
    –    3DEnMotion

This center was established in 1993 by Prof.Viboon Sangveraphunsiri.

© 2022 Created with Royal Elementor Addons

Tel: +66(0) 2 – 218 – 6449

Line: @haxter.robotics

Contacts

ตึกโคลัมโบ ชั้น 1 – 2 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

254 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

 

2nd floor Columbo building, Faculty of Engineering, Chulalongkorn University

254, Paya Thai road, Wang Mai, Pathum Wan, Bangkok, 10330