Single Plane End-Effector

Single Plane End-Effector
(หุ่นยนต์เพื่อการพื้นฟูแขนแบบจับที่ปลาย)

หุ่นยนต์เพื่อการพื้นฟูแขนแบบจับที่ปลาย หรือ ประเภท End effectorสำหรับการทำกายภาพฟื้นฟูในระนาบ 2 มิติ แบบ Functional training สำหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

Rehabilitation Robot Model EnMotion

EnMotion

Single Plane End-Effector (หุ่นยนต์เพื่อการพื้นฟูแขนแบบจับที่ปลาย ) รูปแบบดั้งเดิม มี controller ภายในหุ่นยนต์ สามารถเสียบไฟบ้าน และ หน้าจอ (รูปแบบ plug and play) พร้อมใช้งานได้ทันที

This center was established in 1993 by Prof.Viboon Sangveraphunsiri.

© 2022 Created with Royal Elementor Addons

Tel: +66(0) 2 – 218 – 6449

Line: @haxter.robotics

Contacts

ตึกโคลัมโบ ชั้น 1 – 2 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

254 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

 

2nd floor Columbo building, Faculty of Engineering, Chulalongkorn University

254, Paya Thai road, Wang Mai, Pathum Wan, Bangkok, 10330