Lower limb Exoskeleton

Lower limb Exoskeleton

หุ่นยนต์เพื่อการฟื้นฟูขาแบบท่านั่งซึ่งจะครอบคลุมสะโพก เข่า และข้อเท้า ประเภทโครงสร้างสวมใส่ภายนอก สำหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

Rehabilitation Robot Model ExLeg

ExLeg (New Model)

Lower limb Exoskeleton (หุ่นยนต์เพื่อการฟื้นฟูขาแบบท่านั่ง) รูปแบบใหม่ สามารถใช้งานร่วมกับ Universal Controller

ExLeg (Gen 1)

Lower limb Exoskeleton (หุ่นยนต์เพื่อการฟื้นฟูขาแบบท่านั่ง) รูปแบบดั้งเดิม มี controller ภายในหุ่นยนต์ สามารถเสียบไฟบ้าน และ หน้าจอ (รูปแบบ plug and play) พร้อมใช้งานได้ทันที

Rehabilitation Robot Model ExLeg (Old Model)

This center was established in 1993 by Prof.Viboon Sangveraphunsiri.

© 2022 Created with Royal Elementor Addons

Tel: +66(0) 2 – 218 – 6449

Line: @haxter.robotics

Contacts

ตึกโคลัมโบ ชั้น 1 – 2 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

254 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

 

2nd floor Columbo building, Faculty of Engineering, Chulalongkorn University

254, Paya Thai road, Wang Mai, Pathum Wan, Bangkok, 10330