Innovations

นวัตกรรม

การฟื้นฟูสมรรถนะผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองนั้นก็เพื่อต้องการให้ผู้ป่วยสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติหรือใกล้เคียง ลักษณะความต้องการการฟื้นฟูของผู้ป่วยแต่ละคนนั้นไม่เหมือนกัน ซึ่งเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้เราจำเป็นต้องพัฒนาหุ่นยนต์ และ โปรแกรมการฝึกหลากหลายรูปแบบ
ในปัจจุบันทางศูนย์วิจัยของเรามีนวัตกรรมอยู่ 2 ประเภทหลัก คือ Rehabilitation Robots และ Healthcare Robots

Rehabilitation Robots

หุ่นยนต์ทางการแพทย์เพื่อการฟื้นฟูแบบครบวงจร
สนับสนุนหลากหลายรูปแบบในการทำกิจกรรมการฟื้นฟู 

Post Stroke Robots

หุ่นยนต์เพื่อการฟื้นฟูสมรรถนะผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

Healthcare Robots

หุ่นยนต์ช่วยในการขยายการบริการทางการแพทย์ในรูปแบบของ Telemedicine และ Telepresence

Pre-Stroke Robots

หุ่นยนต์เพื่อช่วยในการคัดกรองและเฝ้าระวังผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง และโรคที่เกี่ยวกับผู้สูงอายุ

มาตรฐาน และ ความปลอดภัย

หุ่นยนต์ของเราถูกพัฒนาขึ้นและผลิตภายใต้มาตรฐานการผลิตเครื่องมือแพทย์ระดับสากล ISO13485 และ ตัวอุปกรณ์หุ่นยนต์ที่พัฒนาขึ้นจะมีมาตรฐาน
ความปลอดภัยตามมาตรฐาน IEC60601-1 และ IEC60601-1-2

Rehabilitation Robots

โครงการนี้เป็นการพัฒนาเทคโนโลยีหุ่นยนต์และอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อการฟื้นฟูสมรรถนะผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง และ ผู้ป่วยที่มีอาการโรคทางระบบประสาท สำหรับแขน, ขา และ ข้อมือแบบครบวงจร

Healthcare Robots

โครงการนี้เป็นการพัฒนาเทคโนโลยีหุ่นยนต์เพื่อดูแลผู้สูงอายุ และ ช่วยในการขยายการบริการทางการแพทย์ในรูปแบบของ Telemedicine และ Telepresence โดยที่หุ่นยนต์ในโครงการนี้จะมีลักษณะเป็นแพลตฟอร์มซึ่งมี 2 ประเภทคือ หุ่นยนต์แบบตั้งโต๊ะ (Desktop-type Robots) และ หุ่นยนต์เคลื่อนที่ได้แบบอัตโนมัติ (Autonomous Mobile-type Robots)

หุ่นยนต์ทั้งหมดของเรา

ในปัจจุบันทางศูนย์วิจัยของเรามีนวัตกรรมอยู่ 2 ประเภทหลัก คือ Rehabilitation Robots และ Healthcare Robots

This center was established in 1993 by Prof.Viboon Sangveraphunsiri.

© 2022 Created with Royal Elementor Addons

Tel: +66(0) 2 – 218 – 6449

Line: @haxter.robotics

Contacts

ตึกโคลัมโบ ชั้น 1 – 2 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

254 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

 

2nd floor Columbo building, Faculty of Engineering, Chulalongkorn University

254, Paya Thai road, Wang Mai, Pathum Wan, Bangkok, 10330