Mobile Robot

Mobile Robot

หุ่นยนต์เคลื่อนที่แบบอัตโนมัติ (Autonomous Mobile Robot) ที่พัฒนาขึ้นนี้ก็เพื่อใช้กับงานทางการแพทย์ เหมาะสำหรับการใช้ในโรงพยาบาล สถานพยาบาล โรงพยาบาลสนามที่มีการกักกันโรค ที่ใช้ดูแลผู้ป่วยเป็นจำนวนมาก ใช้งานในบริเวณที่มีคนทำงานอยู่ด้วย นอกจากนี้ยังเป็น platform สำหรับติดตั้ง sensors หลากหลาย ที่ช่วยในการพัฒนา applications ต่างๆ ได้

Telemedicine / Telepresence

แพทย์สามารถดูแลผู้ป่วยได้โดยไม่จำเป็นต้องอยู่ต่อหน้ากัน โดยเชื่อมโยงสื่อระหว่างบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยผ่านระบบ telepresence

Teleoperation

ระบบ Teleoperation ควบคุมการเคลื่อนที่จากระยะไกลผ่านระบบเครือข่าย 4G/5G

Vision System and Collision Avoidance of Obstacle

ระบบหลบสิ่งกีดขวางอัตโนมัติ

Autonomous Mapping

ระบบการทำแผนที่ และ หาเส้นทางเดินแบบอัตโนมัติด้วย SLAM (Simultaneous localization and mapping) และ Odometry

Autonomous Navigation

ระบบการเคลื่อนที่อัตโนมัติ

Autonomous Path Planning

การหาเส้นทางเดินอัตโนมัติจากตำแหน่งที่กำหนดขึ้น

Autonomous Docking Station

ระบบชาร์ตอัตโนมัติ

Autonomous navigation features

 1. หุ่นยนต์ที่พัฒนาขึ้นเป็นแบบ Platform based ที่ติดตั้งระบบ sensors หลากหลายเพื่อให้เหมาะสมกับงานที่ใช้
 2. ระบบการทำแผนที่และหาเส้นทางเดินแบบอัตโนมัติที่พัฒนาขึ้นเอง (SLAM (Simultaneous localization and mapping) + Odometry ระบบนี้มีความยืดหยุ่นสามารถปรับระดับความละเอียดในการเก็บข้อมูลได้ บอกตำแหน่งหุ่นยนต์ในบริเวณที่ทำงานได้อย่างแม่นยำ
 3. สามารถหลบหลีกสิ่งกีดขวาง ป้องกันการชน โดยสิ่งกีดขวางนั้นอาจจะเป็น static, semi-static, และ dynamic
 4. สามารถปรับเปลี่ยนตำแหน่งจุดเป้าหมายต่าง ๆ ได้อย่างสะดวก นอกจากนั้นยังสามารถปรับเปลี่ยนภาระการทำงานของแต่ละเป้าหมาย
 5. สนับสนุนการทำ Telepresence, Tele-operation, และปรับเพื่อให้รองรับ Telemedicine ในรูปแบบต่าง ๆ ได้ สำหรับงานทางการแพทย์
 6. การควบคุมการเคลื่อนที่แบบอัตโนมัติและการควบคุมจากระยะไกลจากที่ต่าง ๆ ทั้งในรูปแบบของ intranet และ internet จากทุกที่ และสามารถตรวจสอบอาณาบริเวณที่หุ่นยนต์กำลังงานได้โดยผ่านระบบการภาพหลากหลายรูปแบบ
 7. มีระบบกล้องสามมิติเสริมกับระบบเลเซอร์ที่ช่วยให้การควบคุมการชน หลีกเลี่ยงการชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 8. หุ่นยนต์ทำงานอยู่บนระบบคอมพิวเตอร์ระดับสูง มีความสามารถในการคิดคำนวณสูง สามารถพัฒนารูปแบบต่าง ๆ การใช้งานได้หลากหลายในลักษณะเป็น platform หุ่นยนต์
 9. หุ่นยนต์จะมาพร้อมระบบ charging station แบบอัตโนมัติ
 10. สามารถพัฒนาหุ่นยนต์ให้เหมาะกับการทำ intelligent material handling สำหรับใช้ในโรงงาน
 11. มีระบบสำรองไฟฟ้าให้สามารถในงานได้นานมากกว่า 8 ชั่วโมง (ขึ้นอยู่ลักษณะของการใช้งาน)

Automatic Path Planning from SLAM

Automatic Path Planning From SLAM ที่พัฒนาขึ้นเองโดยให้ข้อมูลจาก grid map เสน้ทางที่สร้างโดย Automatic Path Planning นี้จะใช้สำหรับการหาเส้นทางเดินแบบอัตโนมัติของหุ่นยนต์

บริเวณที่หุ่นยนต์สามารถเดินเข้าไปได้โดยไม่มีอุปสรรค
ในรูปแสดงจุดเริ่มต้น และ จุดปลายที่หุ่นยนต์ต้องการ

เส้นทางการเดินทางของหุ่นยนต์ที่สร้างจาก
Automatic Path Planning Algorithm

Social Welfare Services for Older Persons Under Institutional Care Center

Automatic Path Planning From SLAM ที่พัฒนาขึ้นเองโดยให้ข้อมูลจาก grid map เสน้ทางที่สร้างโดย Automatic Path Planning นี้จะใช้สำหรับการหาเส้นทางเดินแบบอัตโนมัติของหุ่นยนต์

Mobile Robot Use Cases

This center was established in 1993 by Prof.Viboon Sangveraphunsiri.

© 2022 Created with Royal Elementor Addons

Tel: +66(0) 2 – 218 – 6449

Line: @haxter.robotics

Contacts

ตึกโคลัมโบ ชั้น 1 – 2 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

254 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

 

2nd floor Columbo building, Faculty of Engineering, Chulalongkorn University

254, Paya Thai road, Wang Mai, Pathum Wan, Bangkok, 10330